1.ในช่วงปี 1982 มีลูกค้าบางส่วนที่ไม่เข้าใจและขาดความรู้เกี่ยวกับกาแฟที่ดีว่าควรที่จะเป็นอย่างไร และพนักงานก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าที่ควร
• การแก้ปัญหาคือ มีการฝึกให้พนักงานเต็มไปด้วยจิตใจที่รักงานบริการ และได้มีการทำแผ่นป้ายที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในกาแฟที่ดีมากยิ่งขึ้น


2.ในช่วงปี 1986 ที่มีการเปิดร้าน I I Giornale ขึ้นในสไตล์อิตาลี ในภาพรวมของร้านนั้นยังดีแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่เหมาะกับคนแถวนั้นคือ บางคนมเข้าใจในภาษาอิตาลีในเมนู บางคนต้องการที่นั่งเวลารับประทาน
• การแก้ปัญหาคือ เวลา ต่อมาคนแถวนั้นก็เริ่มชินในรูปแบบของร้านสามารถที่จะสั่งได้และส่วนมากก็พึงพอใจในความรวดเร็วในการบริการเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบของเขา
3.ตอนที่ Starbucksได้รวมกับ I I Giornale แล้วนั้น เกิดความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงาน พนักงานที่
I I Giornale กลับรู้สึกว่าพวกเขามาก่อนแต่กลับถูกเพิกเฉย
• การแก้ปัญหาคือ การสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่มีการเคารพในพนักงานและการจัดการที่มีมาแต่ก่อน
4.แม้ว่าในช่วง 1992 บริษัทจะมีรายได้กว่า 60 ล้านเหรียญ แต่ว่าบริษัทยังขาดประสบการณ์ในการจัดการที่ดี
• การแก้ปัญหาคือ ได้มีการเรียนรู้และฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือพนักงานก็ตาม และจัดหาผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจมาช่วยดูแล
5.ในช่วงฤดูหนาวกาแฟมักไม่ค่อยสด คุณภาพก็ต่ำ
• การแก้ปัญหาคือ มีการเพิ่ม เมล็ดกาแฟคั่วที่สดใหม่เข้าไปในถุงกาแฟเพิ่มขึ้น ลดจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ลง
6.ช่วงปี 1989- 1990 แม้ว่าจะมีการเปิดร้านเพิ่มมากขึ้นก็ตามแต่ว่าบริษัทกลับมีรายได้ลดลง
• การแก้ปัญหาคือ ได้มีการสร้างทีมที่มีการจัดการที่ดีและเข้าใจในความต้องการของบริษัท และวางรากฐานการจัดการที่ดีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงการขายในแต่ละร้านได้
7.จากกรณีที่ลูกค้าเรียกร้องนมแบบไขมันต่ำ แต่ว่าที่ร้านไม่มีให้ บริษัทกลับคิดว่าหากใช้แบบไขมันต่ำอาจจะทำให้ไม่ได้อรรถรสของกาแฟที่ดี แต่ต่อมากลับทำให้ลูกค้าหันไปหาคู่แข่งขันแทน ยอดขายก็ลดลง
• การแก้ปัญหาคือ บริษัทได้หันกลับมาให้ความสำคัญกับลูกค้าเพิ่มขึ้นได้มีนมแบบไร้ไขมันและมีไขมันให้ลูกค้าได้เลือก สุดท้ายแล้วการขายกาแฟกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการขายกาแฟที่มีนมแบบไร้ไขมัน

Comment

Comment:

Tweet