Positioning Magazine   มีนาคม 2551

ท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วของคู่แข่ง ทั้งแมค คาเฟ่ และทรู คอฟฟี่ โดยเฉพาะรายหลังที่ มีเป้าหมาย 100 สาขาภายในสิ้นปีนี้ หรือเติบโตกว่า 3 เท่า ด้วยระบบแฟรนไชส์ เรียกว่าหายใจรดต้นคอสตาร์บัคส์เลยทีเดียว

สตาร์บัคส์ จึงต้องเดินหน้า เปิดสาขาใหม่เดือนละ 2 สาขา หรือปีละ 24 สาขา จากปัจจุบันที่มี 113 สาขา (สิ้นปี 2550 มี 112 เปิดอีก 1 สาขาล่าสุดเมื่อต้นปี 2251) จะเพิ่มเป็นประมาณ 136 สาขาในสิ้นปีนี้

สุมนพินทุ์ โชติกะพุกณะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่า สิ่งสำคัญที่สตาร์บัคส์แตกต่างจากคู่แข่ง คือ จำนวนสาขาต่อโลเกชั่น โดยจะเน้นโลเกชั่นในแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ

โลเกชั่นที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะในแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ เช่น สยามพารากอน มีสตาร์บัคส์ถึง 4 สาขา เช่นเดียวกับเซ็นทรัล เวิลด์ ขณะที่เมืองท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่และภูเก็ตมีจังหวัดละ 5 สาขา เป็นต้น


การกระจุกตัวของสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

edit @ 9 Aug 2008 00:20:00 by Starbucks